Wouldn't It Be Nice
Maricar. 19. UP Diliman | Ravenclaw | Arts | Fashion | Spongebob Squarepants | Taylor Swift | One Direction | Ed Sheeran free hit counter code
Gowns a la Project Runway. :p And yes, our group (3rd gown) won! #abamatinde #ACTS #CoaCThella

Gowns a la Project Runway. :p And yes, our group (3rd gown) won! #abamatinde #ACTS #CoaCThella

Maginhawa-ing with excy. ♡

Maginhawa-ing with excy. ♡

Siyam sa labimpitong pelikula. Anim na araw. Isang film festival. At walang hanggang paghanga at palakpak sa mga nakababaliw, nakasasabaw, nakamamangha, nakaiiyak, nakatutuwa at talaga namang maipagmamalaking mga pelikula. Salamat sa mga nakasama (aka nahatak) kong manuod. Sa susunod na taon ulit! :) #CinemalayaX

Siyam sa labimpitong pelikula. Anim na araw. Isang film festival. At walang hanggang paghanga at palakpak sa mga nakababaliw, nakasasabaw, nakamamangha, nakaiiyak, nakatutuwa at talaga namang maipagmamalaking mga pelikula. Salamat sa mga nakasama (aka nahatak) kong manuod. Sa susunod na taon ulit! :) #CinemalayaX

Dekada #CinemalayaX

Dekada #CinemalayaX